Työn organisointi tehostuu

• reaaliaikainen tieto hoitokäynneistä
• resurssit näkyvät kartalla
• nopeat muutokset mahdollisia
• tiedonsiirto automaattista laskutus- ym. järjestelmiin

Toiminnanohjaus

eHoiva mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön suunnittelun, seurannan ja järjestelyn todellisen työtilanteen ja henkilöstötarpeen mukaan. Järjestelmä näyttää henkilöstö- ja työtilanteen mukaisen yli/aliresurssointitilanteen tiimi- tai yksikkökohtaisesti, jolloin työnjohto voi tehdä tarvittavat työjärjestelyt ennen ongelmien esiintuloa tai kärjistymistä.

eHoiva suunnittelee automaattisesti tehtävät ja asiakaskäynnit hoitaja- ja asiakastietojen perusteella


eHoiva laskee parhaat asiakaskäyntien kulkureitit ja luo hoitajille haluttujen kriteerien mukaan optimoidut käyntilistat vain napin painalluksella. Järjestelmä jakelee hyväksytyt listat automaattisesti ja varmistetusti hoitajien mobiililaitteisiin.

eHoiva nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi työlistojen laatimista ja ylläpitoa. Äkillisessä sairastapauksessa työt voidaan nopeasti jakaa uudelleen vuorossa olevien hoitajien kesken, tai sairastuneen hoitajan työt voidaan siirtää korvaavan hoitajan tehtäväksi.

Hoitajilla on aina ajantasaiset käynti- ja tehtävätiedot käytössään. Työnohjaajat voivat entistä paremmin keskittyä työn seurantaan ja ohjaamiseen.