Eläkeläisten määrä työikäisiin nähden lisääntyy jatkuvasti ja yhteiskuntamme hoivaresurssit ovat koetuksella. Mitä pidempään vanhukset kykenevät asumaan ja elämään omassa kodissaan, on se heille mielekkäämpää, ja säästää myös merkittävästi yhteiskunnan resursseja. Toisaalta kotona hoidettavat asiakkaat ovat hajallaan ympäri kaupunkia, mikä luo runsaasti haasteita hoitotyön organisoimiseen.

Kotihoitotyö lisääntyy tulevaisuudessa

• ihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään
• kotihoito on halvempaa kuin laitoshoito
• huoltosuhde muuttuu: tarvitaan enemmän palveluita vähemmillä resursseilla

 

eHoiva on suunnittelun, organisoinnin ja kehittämisen kokonaisratkaisu

eHoiva Kotihoito on helppokäyttöinen, kattava ja monipuolinen ratkaisu kotihoitopalveluorganisaatioiden toiminnan suunnitteluun, seurantaan, organisointiin ja kehittämiseen. Se sopii sekä pienten paikallisesti toimivien, että suurten maanlaajuisesti toimivien, sekä kaikkien tältä väliltä olevien, kotihoito-organisaatioiden käyttöön.

eHoiva yhdistelee työssä ja hoitoprosessissa tarvittavia tietoja ja liittää ne työn suunnittelu- ja organisointiprosesseihin. Näin järjestelmä pystyy paremmin tukemaan kotihoito-organisaatioiden operatiivista toimintaa ja kehitystä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Komponenttipohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa asiakkaan tarpeen mukaan koottavan ratkaisun, joka voidaan liittää jo käytössä oleviin ohjelmistoihin.