Raportit tukevat toiminnan kokonaisvaltaista seurantaa ja kehittämistä.

Raportointi ja toiminnan seuranta

eHoivan yksityiskohtaiset numeeriset ja interaktiiviset graafiset raportit antavat johdon tarvitseman ajantasaisen kokonaiskuvan toiminnasta. eHoiva mahdollistaa hoitaja-, tiimi- ja yksikkökohtaiset raportit työaikojen, asiakaskäyntien, tehokkuuden yms. seurantaan.

Raportteja voidaan kehittää ja muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi liittämällä niihin asiakaskohtaisia mittareita. Numeeriset raportit voi tallettaa halutussa muodossa (esim. CSV), jolloin ne voidaan siirtää taulukkolaskentaohjelmaan tai asiakkaan käyttämään raportointijärjestelmään.

Palveluiden hallinta ja laskutus samassa portaalissa


Tuoteportfolion hallinta tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen työkalun myytävien tuotteiden ja niiden hinnoittelun määrittämiseen. Tuote voi olla esimerkiksi tietyntyyppinen asiakaskäynti, johon on liitetty tietyt tehtävät.

Portfolion hallintaominaisuus mahdollistaa uusien palvelutuotteiden kehittelyn ja nopean tuonnin markkinoille. Se tukee tehokkaasti myös tarjoushinnoittelua: tuotekonsepteja, hinnoittelua ja kannattavuutta voi simuloida todellisten käynti- ja tehtävätietojen perusteella,

Tuoteportfolioon voidaan liittää laskutusominaisuus, joka mahdollistaa automaattisen laskujen luonnin hoitajien kirjaamien käynti- ja tehtävätietojen perusteella – tarkat asiakaskohtaiset laskut halutulta ajanjaksolta saadaan vain nappia painamalla.

Laskut saadaan eriteltyinä tulostusta ja postitusta tai sähköpostia varten. Laskut voidaan tuottaa myös konekielisinä pankkiyhteysohjelmistoa varten – konekielinen laskutusmateriaali voidaan toimittaa myös suoraan pankkiin.

Laskutusmateriaali voidaan tuottaa ajastetusti halutulla laskutusjaksolla. Integroitu laskutus pitää huolta siitä, että laskut lähtevät ajallaan ja ovat oikein. Tämä säästää merkittävästi johdon ja laskuttavan henkilökunnan aikaa, joka voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen.