Mångsidiga eHoiva 

• tidsbokningar
• vårdplaner
• planering av arbetsscheman
• vårdbesökens resurser utnyttjas så bra som möjligt
• exakta uppgifter för fakturering
• registreringar på plats

eHoiva ger besparingar

• arbetsplaneringen underlättas
• resurserna är alltid aktuella
• rapporteringen av vårdbesöken underlättas
• kundservicen förbättras

eHoiva Palveluverkko


Tel. +358 45 357 2907
info@eHoiva.fi

eHoiva - kostnadseffektiv och mångsidig lösning för styrning av hemvårdens verksamhet

eHoiva Palveluverkko (Servicenätverket eVård) har utvecklat ett enkelt sätt att samordna arbetet i hela hemvårdens serviceorganisation så att det blir effektivt och resursbesparande. Ett enda system erbjuder planering av arbetsschema, arbetstidsuppföljning, kontroll av aktuella serviceresurser och automatisk överföring av faktureringsuppgifter. Systemet kan även kopplas så att det fungerar ihop med olika lösningar, såsom ellås och passagekontroll, varvid vårdarens mobiltelefon fungerar som nyckel till klientens hem.

 

eHoiva ger kontrol av vårdprocesserna i realtid


Serviceproducenten kan följa alla sina vårdares aktuella besök hos klienterna. Om det kommer oväntade serviceanrop mitt på dagen kan resurser flyttas från annat håll och snabbt styras till rätt behov. I sina mobiltelefoner ser vårdarna dagens schema, som uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider. Alla vårdbesök registreras noggrant för fakturering.

Vårdarna har alltid tillgång till aktuella uppgifter och information om vårdbesöket.

eHoiva eliminerar administration av nycklar


När vårdaren börjar sitt arbetsskift registrerar han eller hon sitt vårdkort genom att röra vid sin mobiltelefon. Mobiltelefonen fungerar även som nyckel till klientens hem. På mobiltelefonens display uppdateras arbetsskiftets vårdbesök inklusive klienternas uppgifter. Under dagens lopp kan vårdaren ta larmbesök utan att behöva hämta klientens nyckel från servicecentralen. Tack vare lokaliseringsuppgifterna ser arbetsledaren var varje vårdare rör sig, och vid oväntade situationer kan den närmaste vårdaren sändas till hjälp. Detta förbättrar patientsäkerheten avsevärt.

 

I jämförelse med andelen människor i arbetsför ålder ökar hela tiden andelen pensionärer och vårdresurserna i vårt samhälle sätts på prov. Ju längre äldre personer klarar av att bo hemma, desto trevligare är det för dem själva. Detta sparar även samhällets resurser. Eftersom de klienter som vårdas hemma är utspridda i staden, skapar detta en del utmaningar vid organiseringen av vårdarbetet.