eHoiva laajentaa toimintaansa eurooppalaisessa Activage hankkeessa

14.12.2016

Lehdistötiedote

eHoiva tuo hoivaosaamisensa kuntoutukseen eurooppalaisessa Activage hankkeessa. eHoiva toiminnanohjausjärjestelmää tullaan käyttämään mm. yhdessä suomalaisten partnereiden kokonaisuudessa, joita ovat Senior Some, Goodlife Technologies ja Turun AMK.

Tampere 14.12.2016. eHoiva osana Suomi -konsortiota Activage hankkeessa.

Suomi on mukana tammikuussa alkavassa suuressa ikääntyneiden hyvinvointia edistävässä ACTIVAGE-hankkeessa. Kyseessä on yksi Euroopan kärkihankkeista, jossa määritellään Internet of Things (IoT) teknologian hyödyntämistä ikääntyneiden hoidossa.

Suomeen varustetaan 600 testikotia, joissa tutkitaan ikääntyneiden hoitoprosessien parantamista IoT-teknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa on mukana 47 toimijaa ja kokonaisbudjetti on yli 25 miljoonaa euroa. Suomi on mukana ensimmäistä kertaa näin merkittävässä toimialaa määrittelevässä projektissa.

Perimmäisenä tarkoituksena on luoda ensimmäinen yhteinen IoT-ekosysteemistandardi, joka mahdollistaa eri laitekantojen toimivuuden keskenään ja siten etähoiva- ja aktivointipalveluiden tehokkaamman toimivuuden.

Hanke tähtää mittaviin hyötyihin ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnissa ja sen organisoinnissa kustannustehokkaasti, mahdollistaen kotona asumisen pidempään. Aihetta tutkitaan hankkeessa poikkeuksellisen suurella volyymilla ja laajalla rintamalla.

eHoiva linkittää terveydenhuollon ammattilaisen ja kuntoutettavan saumattomasti yhteen Activage hankkeessa. eHoiva tuo hoiva- ja hoitotyöhön kehitetyn osaamisensa hankkeeseen mukaan. "eHoiva on ylpeä siitä, miten se on Suomessa johtavana innovoijana luonut ja siten asettanut Suomen hoivakentälle toimintamalleja, joita nyt Suomessa kattavasti hyödynnetään", sanoo asiakasjohtaja Pauli Nurmi. eHoivan opeilla Suomessa tehdään optimaalista työsuunnittelua, saadaan tarkat työtehtävätiedot paikallaolovarmenteineen sekä hyödynnetään karttapohjaisuutta niin tiiviissä kaupunkikeskittymissä kuin haja-asutusalueillakin. eHoivan toimintafilosofia poikkeaa täysin toimialan normista - eHoiva ei pelkästään tyydy digitalisoimaan olemassa olevaa kuten kaavakkeita. Sen sijaan eHoiva poistaa tarpeettomat työtehtävät ja yksinkertaistaa asiakkaiden toimintaprosesseja. eHoiva on luonut tyystin oman tarinansa hoitotyön suunnittelusta sen toteuttamiseen. Näistä hedelmistä niin yksityiset toimijat, kunnat kuin kolmas sektorikin on saanut jo vuosia nauttia.

eHoiva haluaa yhdessä muitten toimijoiden kanssa asettaa korkeat standardit myös Activage hankkeessa terveydenhuollon palveluntarjoajien ja loppuasiakkaiden välille. Tuotamme projektissa kyvyt etsiä asiakkaan tilanteeseen parhaat toimijat, joista valinta voidaan tehdä kulloiseenkin tilanteeseen. Lisäämme suunnitelmallisuutta, luomme läpinäkyvyyttä hoitoprosessiin ja parannamme asiakkaan hoidon seurattavuutta. Mahdollistamme palveluntarjoajalle myös kyvykkyyden reagoida, jos hoitotilanne sitä edellyttää esim. asiakkaan tila ei kohene odotetusti tai se jopa taantuu.

"Olemme innokkaasti tuomassa innovaatioitamme ja ideoitamme paitsi Suomen kohteisiin, mutta viemässä niitä myös hankkeen muihin kohdemaiden PILOT-kohteisiin myöhemmässä vaiheessa", toteaa eHoivan toimitusjohtaja Juha Hietasarka.

Lisätietoja:
Asiakkuusjohtaja, Pauli Nurmi
pauli.nurmi@ehoiva.fi
050 5686 767